Home Diễn đàn Tâm sự Đi xe điện đắt hơn xe xăng? Trả lời cho: Đi xe điện đắt hơn xe xăng?

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    02/04/2024 lúc 20:05

    Tính năng lượng tiêu hao cho xe thì cứ tính tiền điện thôi bác. Nhiều người cứ thích vác vào cái tiền thuê pin (trong khi đó nó là bộ phận k thể tách rời của xe và mua luôn được) rồi tính ra tổng số tiền /km. Làm thế thì lại mất đi cái ưu điểm tuyệt vời nhất của xe điện là TIẾT KIỆM.