Home Diễn đàn Tâm sự Chung tay cùng bác Vượng nào! Trả lời cho: Chung tay cùng bác Vượng nào!

  • Ngoc Son Dinh

    0 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 10:10

    Bác Vượng quá hay luôn, mình tin bác Vượng sẽ thành công. Mặc dù có những lúc cũng hơi bực với Vf8, nhưng nhìn chung là Vinfast xứng đáng được người dân Việt Nam ủng hộ, nên biến nó thành thương hiệu xe quốc dân!