Home Diễn đàn VF 8 Vinfast nên quan tâm hơn cho khách hàng tiên phong mua VF8 về chính sách thuê pin hàng tháng. Trả lời cho: Vinfast nên quan tâm hơn cho khách hàng tiên phong mua VF8 về chính sách thuê pin hàng tháng.

  • Trường Lâm Nguyễn

    25 VF Points
    Khách Danh dự
    26/04/2024 lúc 14:30

    Người mua VF8 là ng có tiền rồi . Nên k được ưu ái đâu 😀