Home Diễn đàn VF 8 Về điều hoà của VF8 Trả lời cho: Về điều hoà của VF8

  • Thùy Trương Đắc

    10 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 15:13

    Mình cũng phải mua cái cảm biết nhiệt độ để quay phim lại. Xe mình cũng lâu lâu đi xa nó ngắt lạnh, nên KT khó tìm lỗi. Cũng mới thay giàn nóng tuần vừa rồi.