Home Diễn đàn Lux & Fadil [Hỏi Đáp] Bơm cấp khí bóng hơi Lux SA bị hư có được bảo hành không ? Trả lời cho: [Hỏi Đáp] Bơm cấp khí bóng hơi Lux SA bị hư có được bảo hành không ?

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 15:58

    Nghe bác chủ xe nói là về 2 ngày đang để xe ở nhà, ra đi thì lại xẹp 1 bên. Gọi 3S nó kéo đi thay thêm 2 quả Bóng nữa. Nói là thỏa thuận với chủ nhờ hủy đơn khiếu nại