Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌

  • thanh như vạn hà

    0 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 16:02

    mình khách hàng tiên phong đổi pin calt phải phụ thêm 78 triệu. pin mới rất ok đi dg liên tỉnh 1% đi dc 6km