Home Diễn đàn VF e34 Nâng công suất sạc cho VFE34 Trả lời cho: Nâng công suất sạc cho VFE34

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    0 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 20:28

    sạc bình quân trụ 60kw là (26kw 2 súng và 55kw 1 súng). trụ 150kw thi lên tối đa 70kw l. việc nhận được bao nhiêu kw do nguồn điện tại trạm đó chứ chưa hẵn do Vin hạn chế