Home Diễn đàn Chào tân thành viên Bảng quyền lợi thành viên 2024 Trả lời cho: Bảng quyền lợi thành viên 2024

  • Nguyễn Thị Thu Thanh Nguyễn Thị Thu Thanh

    0 VF Points
    Thành viên
    27/04/2024 lúc 11:02

    Điều khiển từ xa của vf8 có để cho vui sao đấy, trời nắng bật điều hoà mà ngồi 15p không bật được, măc dù đã mua gói dữ liệu riêng???