Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast chơi kỳ quá Trả lời cho: Vinfast chơi kỳ quá

  • Cửu Nguyễn Văn

    50 VF Points
    Thành viên
    27/04/2024 lúc 11:50

    Lốp tồn kho thường là date 2021 or 2022 hãng giảm giá lâu rồi bác nhé. Nhưng dù sao giá giảm như vậy là rất OK cho ae.