Home Diễn đàn VF 8 Góp ý về UI/UX cho VF8 Trả lời cho: Góp ý về UI/UX cho VF8

  • An Lý hồng

    0 VF Points
    Thành viên
    28/04/2024 lúc 22:25

    nhiệt độ ngoài trời là nhiệt độ của e google. không phải nhiệt độ thật ý, mình ko biết làm thế nào để biết nhiệt độ thật của ngoài trời, thật sự hơi chán