Home Diễn đàn Tâm sự VF nên tổ chức Cuộc thi * KHOE ODO * Trả lời cho: VF nên tổ chức Cuộc thi * KHOE ODO *

  • Dương LD

    0 VF Points
    Thành viên
    08/05/2024 lúc 09:39

    đó là cây xanh thôi bác. nhiều người không hiểu cuộc thi cây xanh này là gì đâu bác. nên cứ đi thẳng vào khoe odo, chia xe dv và xe dân, chia các đời xe ra thi riêng