Home Diễn đàn VF e34 Phần mềm mới trên vfe34 Trả lời cho: Phần mềm mới trên vfe34

  • Anh Cao Nhật

    25 VF Points
    Thành viên
    08/05/2024 lúc 11:16

    Có bác nào lên 7.7 bị lỗi tự giảm âm lượng của âm thanh. Đang nghe radio hay bluetooth tự nhiên âm lượng về 0 rồi ko chỉnh volume bằng phím hoặc nút trên vô lăng dc, vì bị phần âm thanh của “dẫn đường” chèn vào. Phải chỉnh âm lượng trong thư mục “Cài đặt”