Home Diễn đàn Hỏi – Đáp CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN Trả lời cho: CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN

  • Hòa Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 08:26

    Các cụ buồn cười. Các cụ đã là thành viên của Vin rồi – h bán thêm được cho các cụ là tốt. Không bán được thì thôi. H phải mở rộng thị trường ra ngoài để người ngoài mua chứ thu mua xe xăng giá cao của các cụ về để làm mắm ạ ???