Home Diễn đàn Hỏi – Đáp CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN Trả lời cho: CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN

  • Hoàng Bảo Đặng Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 13:08

    đã làm chương trình làm cho đàng hoàng tử tế, thu cũ thì thu giá thế nào ổn hơn thị trường, còn không đổi lên thì phải có chích sách khuyến mãi khi mua, còn làm mà kiểu cho có, tôi thấy lần này vinfast làm khuyến mãi khá tệ, giá thu mua ai kiểm tra xong cũng lắc đầu, vậy thôi khỏi làm thu cũ, để thị trường tự thu cũ có phải hay hơn không