Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Có nên đổi Fadil sang VF3 Trả lời cho: Có nên đổi Fadil sang VF3

  • Hoàng Bảo Đặng Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 16:28

    không nên đổi VF3, có đổi thì đổi VF5, vì VF3 chật hơn Fadil, có 2 cửa rất bất tiện, đi ít loanh quanh 20-40km thì đi xe xăng cho tiện. Chắc chắn kích thước Fadil dài rộng hơn VF3 rồi khỏi cần đợi ra mắt. Nếu thích bạn có thể mua thêm, VF3 đi gần, đi xa du lịch bạn xách Fadil đi