Home Diễn đàn VF 5 VF5 7.9.9 Trả lời cho: VF5 7.9.9

  • Ngọc Tuấn Đặng

    50 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 20:51

    Phanh tái sinh ổn hơn, ga mượt hơn, điều hòa giao diện đẹp hơn, camera lùi ổn nhất trog tất cả các phiên bản, xe khởi động nhanh hơn hẳn.