Home Diễn đàn VF 5 Bảo vệ pin cho vf5 Trả lời cho: Bảo vệ pin cho vf5

  • Minh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    15/06/2024 lúc 16:42

    bảo hiểm cục pin chưa tới 1 củ /năm hả. định giá cục pin 80tr rồi thay vỏ 91tr bạn nghĩ họ đền hết cho bạn sao. mỗi ng một lựa chọn. :))