Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sạc 7,4kw của vinfast. Trả lời cho: Sạc 7,4kw của vinfast.

  • Cuong Dao Quoc

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 10:51

    sạc 7,4KW là sạc theo chuẩn an toàn cao, nên nó rất nhạy, bạn kiểm tra cọc tiếp địa có chuẩn ko ? dây có đủ lớn ko, mình nhớ trong sách hướng dẫn nó chỉ cách nhận biết lỗi, thông qua đèn chớp báo hiệu