Home Diễn đàn Tâm sự VVIP thật ra cũng chỉ là thành viên chưa có quyền lợi gì khác Trả lời cho: VVIP thật ra cũng chỉ là thành viên chưa có quyền lợi gì khác

  • Phương Lê Duy

    25 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 12:59

    Không phải lên VVIP thì được giãm giá mua xe nhiều hơn sao. Định mua thêm con Vento S mà tổng đài thì bảo được giảm. Có 3S thì nói không biết, có chỗ bảo mới nghe và chưa có hướng dẫn.