Home Diễn đàn Tâm sự Chăm sóc khách hàng vinfast rất chu đáo !!! Trả lời cho: Chăm sóc khách hàng vinfast rất chu đáo !!!

  • Q Q

    45 VF Points
    VVIP
    18/10/2022 lúc 14:57

    Rồi họ báo sao lỗi do phần mêm thinh thoảng bị hay sao bạn, thấy lâu lâu nó hiện lên xe rồi mất tích , lâu nó hiện chưa dc 1s la bit mất rồi