Home Diễn đàn Phong cách sống nữ lái nên chọn FADIL hay xe điện? Trả lời cho: nữ lái nên chọn FADIL hay xe điện?

  • Đinh Văn Sơn

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 20:44

    1 ngày vk e chỉ đi khoảng 30km quay đầu. chỉ từ nhà đến cty và ngược lại. e ở tỉnh nên cứ phân vân cái chỗ sạc ấy ạ. chứ e vẫn thích mua xe điện cho vk hơn