Home Diễn đàn Tâm sự Độ hoàn thiện ngoại thất của VF 8 kém Lux SA Trả lời cho: Độ hoàn thiện ngoại thất của VF 8 kém Lux SA

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 21:16

    Các hội nhóm đăng ảnh ngoài đời của vf 8 đầy mà bác ơi, cứ xem trên đấy và đưa ra quyết định của mình. Có thể với ngta kh đẹp lắm nhưng với mình lại phù hợp thì sao. Nên cứ tự xem tự đánh giá là ok nhất bác nhé