Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Camera hành trình Trả lời cho: Camera hành trình

  • Tường Ngô Xuân

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 23:45

    Có rất nhiều loại camera hành trình để bác có thể lựa chọn, do bác ko nói rõ chi phí bác muốn chi cho camera hành trình là bao nhiêu, ngoài việc quay rõ nét còn có yêu cầu gì khác ko. Nếu chỉ cần quay nét góc rộng bác có thể chọn model xiaomi 70MAI, nếu bác cần loại có thể cảnh báo giao thông thì chọn Vietmap