Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Doanh Phạm

    4.480 VF Points
    VVIP
    19/10/2022 lúc 07:08

    Ghét nhất là hết xăng lại cứ phải đổ thêm. Tốn tiền tốn thời gian!