Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bao giờ giao VF8? Trả lời cho: Bao giờ giao VF8?

  • Lê Thiện

    0 VF Points
    VIP
    19/10/2022 lúc 09:17

    Chắc giao sớm cho mọi người thôi, chứ vinfast họ có xe nếu được thì cũng không giữ làm gì, sale còn mong giao được xe hơn chính chúng ta nữa.