Home Diễn đàn Tâm sự Cách sạc điện tối ưu và tiện lợi nhất, hệ thống trạm sạc đang hoàn thiện toàn quốc Trả lời cho: Cách sạc điện tối ưu và tiện lợi nhất, hệ thống trạm sạc đang hoàn thiện toàn quốc

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    19/10/2022 lúc 17:41

    Đã ai gặp tình huống đi sạc pin mà trạm sạc full xe thì các bác đến sau phải chờ sạc à? Nếu thế thì có bất tiện quá k?