Home Diễn đàn Phong cách sống Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ? Trả lời cho: Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ?

  • Doanh Phạm

    4.580 VF Points
    VVIP
    20/10/2022 lúc 09:20

    Nón này em được tặng khi tham gia xếp xe kỷ lục hình bản đồ tại đồ sơn – hải phòng bác ạ.