Home Diễn đàn Phong cách sống Câu chuyện về người tiên phong dùng xe Vinfast-Lifestyle Trả lời cho: Câu chuyện về người tiên phong dùng xe Vinfast-Lifestyle

  • Quân Trần văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    20/10/2022 lúc 17:51

    E thấy xe đi quá ok, nếu bỏ cái logo ra tính theo giá trị cốt lõi cái xe thì hiện tại e thấy quá hài lòng, k phải bỏ thêm tiền để mua cái logo và góp 1 phần nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước