Home Diễn đàn Tin tức Các hư hỏng trên ô tô VF e34 không được bảo hành gồm các hạng mục nào? Trả lời cho: Các hư hỏng trên ô tô VF e34 không được bảo hành gồm các hạng mục nào?

  • Doanh Phạm

    4.580 VF Points
    VVIP
    21/10/2022 lúc 10:39

    Những cái gì lỗi do người dùng hoặc do cố ý làm sai khác không được bảo hành là chính xác bác nhỉ.