Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng” Trả lời cho: Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng”

  • Hiệp Nguyễn Đình

    25 VF Points
    VVIP
    21/10/2022 lúc 11:24

    Đồng quan điểm với cụ, vì nhiều anh em như cụ đóng góp rất nhiều bài viết từ ngày đầu, xong sang năm sau lại xuất phát cùng những member chưa tương tác lần nào thì cũng hơi thiệt thòi.