Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng” Trả lời cho: Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng”

 • Doanh Phạm

  4.580 VF Points
  VVIP
  21/10/2022 lúc 11:32

  Đề xuất trừ điểm tương ứng với xếp hạng cũng không hợp lý cụ nhé.

  Ví dụ đang có 10.000 điểm đang ở VVIP trừ 10.000 thì về 0. Còn 9000 điểm đang ở VIP trừ 5000 vẫn còn 4000 lại nhiều điểm hơn VVIP