Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Muốn trở thành VIP, VVIP hãy là chủ xe Trả lời cho: Muốn trở thành VIP, VVIP hãy là chủ xe

  • Hiệp Nguyễn Đình

    25 VF Points
    Thành viên
    24/10/2022 lúc 14:44

    Em nghĩ thành viên danh dự thì có cơ hội lên VIP để mọi người tham gia cộng đồng đều có cơ hội đóng góp và nâng hạng, còn hạng VVIP thì chỉ nên dành cho chủ xe và có nhiều đóng góp cho nội dung của cộng đồng Vinfast.