Home Diễn đàn Fadil Phanh xe fadil kêu kẹt kẹt Trả lời cho: Phanh xe fadil kêu kẹt kẹt

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    28/10/2022 lúc 09:50

    Đây là một trong những hiện tượng hết sức bình thường do má phanh ma sát với gỉ sắt mỏng được hình thành do đĩa phanh bị chà sát gây ra, có gì bác đem ra SR xem nha