Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Chủ xe
    29/10/2022 lúc 16:35

    Câu chuyện của người lớn tuổi, không biết công nghệ, không biết Vin gửi mail khi nào luôn