Home Diễn đàn Tin tức Cuộc thi chia sẻ hình ảnh xe đẹp, nhiều like nhất tại đây ! Trả lời cho: Cuộc thi chia sẻ hình ảnh xe đẹp, nhiều like nhất tại đây !

  • ANH ĐẶNG THỊ KIỀU

    0 VF Points
    Thành viên
    29/10/2022 lúc 22:14

    Anh thích màu này không, dán luôn đi. Nay chủ xe đđổi Bim dán màu đen rùi, Cònbạn Lux SA màu xanh thì dán màu Hồng rùi bán, nay qua Bim dán màu vàng