Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • ANH ĐẶNG THỊ KIỀU

    0 VF Points
    Thành viên
    29/10/2022 lúc 22:39

    Vinfast đã làm 1 việc ý nghĩa, tri ân khách hàng rất hợp lý