Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    30/10/2022 lúc 23:02

    Tôi là Minh admin Vinfast Bình DƯơng, nếu bạn nào tới BD hãy alo cho mình mời cafe, giao lưu xe Vin nha