Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ? Trả lời cho: Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ?

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    31/10/2022 lúc 12:13

    Chúng ta nên comment lịch sự, không vi phạm cộng đồng. Các bạn Admin đã vất vả duyệt bài, lọc bài, sửa lỗi diễn đàn, nên chúng ta phải tôn trọng nhé bạn !