Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Tại sao lại phải cân chỉnh thước lái xe và khi nào cần chỉnh ? Trả lời cho: Tại sao lại phải cân chỉnh thước lái xe và khi nào cần chỉnh ?

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    31/10/2022 lúc 12:52

    Đúng rồi bạn, Xe đi bền đi tốt đi hay đều do con người chúng ta mà ra, nếu đi cả năm không chăm sóc thì nó sẽ mau hư