Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    31/10/2022 lúc 12:59

    Nhu yếu phẩm cho Đoàn Vinfast chuẩn bị sự kiện tặng bà con khó khăn trong dịch