Home Diễn đàn Tâm sự Theo mình thì hạn chế đăng bài, bình luận tiêu cực về 1 hãng xe bất kỳ Trả lời cho: Theo mình thì hạn chế đăng bài, bình luận tiêu cực về 1 hãng xe bất kỳ

  • Xuan Tran Minh

    585 VF Points
    VVIP
    31/10/2022 lúc 13:03

    Chăm sóc khách hàng Vinfast tốt các khâu. Chỉ có 1 khuyết điểm nhỏ là thời gian giao xe. Cũng không thể trách được vì phụ thuộc nhà máy,…