Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Có nên mua vfe34 để chạy dịch vụ không? Trả lời cho: Có nên mua vfe34 để chạy dịch vụ không?

  • Võ Đình Tuyến

    0 VF Points
    Danh dự
    31/10/2022 lúc 14:03

    Gửi cụ tham khảo so sánh của kênh xe, cứ đưa vào bảng như của Trắng Auto rồi thay đổi giá xăng ở thời điểm hiện tại là được. Với câu hỏi của cụ, chạy dịch vụ tối thiểu 3,000 km/tháng trở lên thì chi phí năng lượng của xe xăng tiết kiệm hơn xe điện rất nhiều, sẽ càng tối ưu hơn nếu cụ chạy tuyến cố định 2 chiều như Nội Bài – Hà Nội