Home Diễn đàn Đánh giá xe Kỳ vọng giá nào cho VF5, VF6 và VF7 sắp ra mắt tới đây??? Trả lời cho: Kỳ vọng giá nào cho VF5, VF6 và VF7 sắp ra mắt tới đây???

  • Huấn Nguyễn văn

    0 VF Points
    Thành viên
    01/11/2022 lúc 19:59

    Theo tôi thì tầm giá dưới 500t, 600t và 800t đối với 3 dòng xe này là hợp lý, nhưng mình vẫn trông chờ công nghệ pin mới của vinfast, hy vọng vin sẽ thành công làm chủ công nghệ sạc siêu nhanh, lúc đó thương hiệu vinfast sẽ chính thức đc khảng định vững chắc nhất