Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Giả sử có tình huống xe đang nổ máy, vẫn để chìa khóa trong xe và nhấn nút khóa trên màn hình khi rời xe thì hiện tượng gì xảy ra? Trả lời cho: Giả sử có tình huống xe đang nổ máy, vẫn để chìa khóa trong xe và nhấn nút khóa trên màn hình khi rời xe thì hiện tượng gì xảy ra?

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    01/11/2022 lúc 21:04

    bác thử đi, nhiều khi mình ngoài, rồi con bác bên ghế phụ nhấn nút khóa rồi nó ra đóng cửa lại là coi như xong