Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ? Trả lời cho: Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ?

  • Xuan Tran Minh

    560 VF Points
    VVIP
    03/11/2022 lúc 14:52

    dịch vụ hoặc để năng lượng polyme là được