Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ? Trả lời cho: Xe mâm bản full 19” mình thay mâm 19” của hãng khác. Khi đi đăng kiểm có bị làm khó dễ hay không nhỉ?

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    03/11/2022 lúc 16:01

    sao nhiều người nói không được nhỉ