Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔖 Vinfast | Dựa vào đặc điểm nào biết độ mòn vỏ xe để thay thế đúng thời điểm ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Dựa vào đặc điểm nào biết độ mòn vỏ xe để thay thế đúng thời điểm ?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    03/11/2022 lúc 18:41

    Có khi nào do căng quá nên nó nhìn láng bóng không bác nhỉ