Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Dừng đỗ không đúng nơi quy định khi buồn ngủ Trả lời cho: Dừng đỗ không đúng nơi quy định khi buồn ngủ

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    03/11/2022 lúc 19:04

    Tốt nhất là đi xe nên có cà phê phòng bác ạ. chứ em thấy đừng rồi trình báo cũng mất công, trong khi mình chỉ cần nghỉ khoảng 10p là lại sức rồi