Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 🔖 Vinfast | Lý do tại sao cần gạt mưa lại gạt nhanh hơn khi vào cua ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Lý do tại sao cần gạt mưa lại gạt nhanh hơn khi vào cua ?

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Chủ xe
    03/11/2022 lúc 20:34

    Em nghĩ là do quán tính, khi bác vào cua thì sẽ có quán tính tác động đến việc cần gạt sẽ nhanh hơn