Home Diễn đàn Tâm sự Trợ lý ảo trên xe có thực sự cần thiết hay chỉ vẽ ra để thêm tiền? Trả lời cho: Trợ lý ảo trên xe có thực sự cần thiết hay chỉ vẽ ra để thêm tiền?

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    03/11/2022 lúc 22:37

    em thấy trợ lí ảo khá là phù hợp mà nhỉ, thay vì mình phải thao tác mất tập trung thì mình có thể ra lệnh bằng giọng nói ạ, khá tiện